HLV Yokohama: "Chúng tôi bắt buộc phải thắng Sydney FC"

HLV Yokohama: "Chúng tôi bắt buộc phải thắng Sydney FC"

“Tôi biết rõ về Sydney FC. Bảng đấu này thì chúng tôi phải chạm trán họ 2 lần, trận ngày mai thắng r