trọng tài rút nhầm thẻ đỏ

Hy hữu: Trọng tài rút nhầm thẻ đỏ tại Champions League【trọng tài rút nhầm thẻ đỏ】:Trọng tài Anthony