Quang Hải sắp hoàn tất ký hợp đồng dài hạn với đội bóng Pháp

Quang Hải sắp hoàn tất ký hợp đồng dài hạn với đội bóng Pháp

Việc tiền vệ Nguyễn Quang Hải gia nhập một đội bóng nước Pháp chỉ còn là vấn đề thời gian.Mới đây, n