số áo của terry

số áo của terry

Terry nói gì trong ngày chia tay Chelsea?【số áo của terry】:​Chelsea vừa mới chia tay huyền thoại Joh