Sau Eric Cantona, đến lượt Peter Schmeichel muốn góp sức cho Man Utd

Sau Eric Cantona, đến lượt Peter Schmeichel muốn góp sức cho Man Utd

Manchester United đang trong giai đoạn tìm kiếm vào bổ sung một giám đốc thể thao cho câu lạc bộ, v