Cầu thủ vừa bị gạch tên khỏi U19 Việt Nam gây phản cảm với hình ảnh 18+ ở Dare Pong

Cầu thủ vừa bị gạch tên khỏi U19 Việt Nam gây phản cảm với hình ảnh 18+ ở Dare Pong

Hồng Sơn xuất hiện cùng Tuệ Phương (P.M Band) và trở thành nhân vật trải nghiệm của tập 8, mùa 2 ch