Atletico, nghệ thuật hắc ám của Simeone hay triết lý Cholismo là gì?

Atletico, nghệ thuật hắc ám của Simeone hay triết lý Cholismo là gì?

Bạn mong chờ điều gì ở Atletico Madrid của Diego Simeone? Nghệ thuật hắc ám, có