Messi nổi điên vì bị truyền thông Pháp vùi dập, nguy cơ sớm rời PSG

Messi nổi điên vì bị truyền thông Pháp vùi dập, nguy cơ sớm rời PSG

Messi đã thể hiện sự thất vọng của mình về truyền thôn