Từ những đứa trẻ “làm việc nhỏ” trên sân đến người hùng tạo nên lịch sử cho bóng đá

Từ những đứa trẻ “làm việc nhỏ” trên sân đến người hùng tạo nên lịch sử cho bóng đá

Những câu chuyện đầy cảm hứngTháng 11 năm 1996, trong trận Derby vùng Merseyside giữa Liverpool và E