Huyền thoại Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng

Huyền thoại Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng

Lần cuối Maradona vẫy chào

Lần cuối Maradona vẫy chào

Trong video chỉ vài giây này đăng tải trên tờ Ole (Argentina), Maradona di chuyển rất khó nhọc, phải