Công Phượng bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 3/6

Công Phượng bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 3/6

Vào ngày 3/6, Công Phượng sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Tô Ng