Fati cười để làm cho Koman tức giận: Lần tới khi tôi vượt qua quả bóng hoặc huấn luyện viên sẽ giết tôi trực tiếp Virtual Virtual

Fati cười để làm cho Coman tức giận: Lần tới khi tôi vượt qua quả bóng hoặc huấn luyện viên sẽ giết tôi [Virtual Virtual]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 10: Trong trận đấu Champions League ngày hôm qua, Fatie đã từng bỏ qua tấm vải trước mặt của Themục tiêu trống.squets và Coutinho đá.fati trả lời với một nụ cười: “