HLV Trần Minh Chiến xác nhận dẫn dắt CLB TP.HCM

HLV Trần Minh Chiến xác nhận dẫn dắt CLB TP.HCM

Theo nguồn tin từ CLB TP.HCM, họ đã hoàn tất 90% hợp đồng với HLV Trần Minh Chiến để đưa ông về dẫn