Ronaldo nổi giận đập vỡ điện thoại của fan Everton

Ronaldo nổi giận đập vỡ điện thoại của fan Everton

Một đoạn video trên tài khoản của NHM Everton vừa ghi lại cảnh hành xử nóng giận và thiếu kiềm chế c