Chủ tịch CLB Phố Hiến Vũ Tiến Thành xin rút khỏi danh sách đề cử Đại hội VFF

Chủ tịch CLB Phố Hiến Vũ Tiến Thành xin rút khỏi danh sách đề cử Đại hội VFF

Trong thông báo gửi cho VFF, ông Vũ Tiến Thành viết: “Đầu tiên tôi xin cảm ơn các tổ chức thành viên