Bóng bàn Việt Nam lập kỳ tích giành HCV đơn nam SEA Games sau 19 năm

Bóng bàn Việt Nam lập kỳ tích giành HCV đơn nam SEA Games sau 19 năm

https://sport5.vn/bong-ban-viet-nam-lap-ky-tich-gianh-hcv-don-nam-sea-games-sau-19-nam-2022052022215