U.23 Việt Nam – U.23 Myanmar: Một trận đấu, 3 mục tiêu

U.23 Việt Nam – U.23 Myanmar: Một trận đấu, 3 mục tiêu

Quyền tự quyết trong tay U.23 Myanmar đang khởi đầu rất tốt bằng 2 trận toàn thắng với cùng tỷ số 3-